กีฬามวยในโอลิมปิกช่วยสร้างชื่อเสียง แสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทย …

มวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัวของทางประเทศไทยที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนไทยที่ได้มีเรื่องของการร่ายรำศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ดูเป็นเอกลักษณ์และดูมีพลังในเรื่องของการออกท่าทางต่าง ๆ ซึ่งประวัติความเป็นมาของมวยไทยนั้นเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงสุโขทัยที่ได้กำลังอยู่ในช่วงสงครามที่ได้มีการรบกับต่างประเทศในช่วงยุคที่ยังไม่มีความเจริญเข้ามามีแต่ต้องแย่งชิงดินแดนกัน จึงทำให้เกิดรูปแบบศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการต่อสู้กับข้าศึกที่ได้ทำการบุกเข้ามาจึงทำให้เรื่องของศิลปะป้องกันตัวมวยไทยกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีการฝึกเอาไว้ เพื่อสำหรับการป้องกันตัวและการสู้รบ ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้เป็นเอกราชของตัวเองและได้มีเรื่องของการพัฒนาการทางด้านสังคมและเทคโนโลยีเข้ามา แต่ประเทศไทยเองก็ไม่ทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวของตัวเองอย่างมวยไทยขึ้นมาให้กลายเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดสำหรับการแข่งขันทั่วไป โดยในเรื่องของการใช้ศิลปะมวยไทยกลายเป็นกีฬามวยที่ได้มีการจัดภายในเกมกีฬาโอลิมปิก ซึ่งกีฬาโอลิมปิกคือแหล่งรวมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาที่มีความนิยมและสามารถทำการแข่งขันร่วมกันได้ทั้งหมด ซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ได้มีการจัดขึ้นมานั้น ได้มีการบรรจุกีฬามวยเข้าไปซึ่งเป็นพื้นฐานของคนไทยที่ได้มีความถนัดในเรื่องของการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาก่อนอยู่แล้ว ทำให้ได้เป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของความชำนาญมากกว่าประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ในเรื่องของกีฬามวยภายในการแข่งขันโอลิมปิกนี้ ทำให้คนไทยได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และแสดงถึงความโดดเด่นของศิลปะการป้องกันตัวของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความชำนาญที่ได้มีการฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทย ทำให้กีฬามวยสำหรับคนไทยแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬามวยในรอบไหน ประเทศไทยก็จะแสดงถึงศักยภาพที่ทำให้นักแข่งต่างประเทศได้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย